Klub Sokolników "PIELESZ"
Zakładki  
  Strona główna
  Wydarzenia
  Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych
  Zespół Sygnalistów Myśliwskich
  Historia
  Galeria
  Usługi
  Księga gości
  Kontakt
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych

    Zezwolenie na utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych zostało wydane 31 października 2005 roku, na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, poz. 880), po rozpatrzeniu wniosku Klubu Sokolników Pielesz w Suchedniowie.

            Ośrodek działa przy zachowaniu następujących warunków:

1.             Do wykonywania zezwolenia uprawniony jest Klub Sokolników Pielesz w Suchedniowie

2.             Planowany ośrodek będzie usytuowany w Suchedniowie przy ulicy Berezów 131a 26-130 Suchedniów

3.             W ośrodku będą leczone i rehabilitowane wymienione niżej zwierzęta:

PTAKI DRAPIEŻNE:

                 - Falconiformes (drapieżne)

                 - Strigiformes (sowowate)

4.             Przetrzymywane zwierzęta będą objęte stałą opieką weterynaryjną.

5.             Zwierzęta po leczeniu i rehabilitacji będą niezwłocznie przemieszczone do środowiska naturalnego.

6.             W przypadku, gdy warunek określony w pkt. 5 nie będzie mógł być spełniony, wnioskodawca wystąpi do ministra właściwego do spraw środowiska z wnioskiem o zgodę na stałe przetrzymywanie zwierząt lub na przekazanie zwierząt innym podmiotom.

7.             Prowadzona będzie ewidencja zwierząt dotycząca ich przyjmowania, wypuszczania do środowiska naturalnego lub przekazywania innym podmiotom.

8.             Osobą odpowiedzialna za kierowanie ośrodkiem będzie Pan Mateusz Świtek oraz Radosław Sulczyński.

 

 

Zobowiązuję do przedłożenia w Ministerstwie Środowiska oraz przesłania kopii Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Kielcach, corocznych informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia, w terminie do dnia 30 listopada następnego roku.

Informacje dla członków i stażystów  
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja